Waarom zouden we onze website vastleggen?
Regelmatig worden teksten, plaatjes en ontwerpen van websites
door anderen gekopieerd en geplagieerd.
Door ons werk vast te leggen, kunnen wij binnen enkele minuten
aantonen dat het van ons is, en snel contact opnemen met de
overtreder. Een datum op uw website is geen wettelijk bewijs dat
het op die datum gecreëerd is.
Een copyright teken '©' geeft aan dat het u copyright is maar niet
wanneer uw werk is verschenen op de website,al heeft u bewijs van
een datum in uw eigen computer staan, deze kan dan niet
gebruikt worden in een juridisch conflict.

Omdat ons werk vastgelegd is kunnen wij het bewijs aantonen aan
de tegenpartij, advocaat of rechter waar dan ook ter wereld.
Wie auteursrecht heeft op een werk beschikt over twee exclusieve
rechten: het alleenrecht om het beschermde werk openbaar te
maken en het alleenrecht om het te verveelvoudigen.
Dat betekent dus dat ieder ander dan de auteursrechthebbende
niet zomaar op eigen houtje het beschermde werk mag gaan
openbaar maken en/of verveelvoudigen .
Daarvoor is - in beginsel - de voorafgaande toestemming van de
auteursrechthebbende nodig.
Die heeft immers als enige de auteursrechtelijke zeggenschap
over het werk. Naast de hierboven genoemde exploitatierechten
krijgt elke maker van een werk een paar persoonlijkheidsrechten .
Die rechten, die ook wel ‘morele rechten' worden genoemd,
kunnen niet in handen van iemand anders komen en blijven
dus bij de maker, ook als de maker zijn of haar auteursrecht
(dus het openbaarmakings- en verveelvoudigingsrecht)
aan een ander zou hebben verkocht.

Wij hebben vastgelegd
De gehele website - inclusief inhoud - vast voor publicatie.
We leggen iedere belangrijke ontwikkeling van de website vast.
Bij overtreding nemen wij onmiddellijk contact op met File-Reg.